เพื่อนทั้งห้องถูกอัญเชิญไปต่างโลกยกเว้นผม | Class ga Isekai Shoukan sareta Naka Ore dake Nokotta n desu ga

เพื่อนทั้งห้องถูกอัญเชิญไปต่างโลกยกเว้นผม
เพื่อนทั้งห้องถูกอัญเชิญไปต่างโลกยกเว้นผม

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 5

ตอนที 6